Finden Sie ein Hotel

  1. ×
Best-Preis-Garantie

Datenschutzerklärung

Laatst bijgewerkt op 23 Dezember 2015

Ascott Limited, met maatschappelijke zetel te 168 Robinson Road, Capital Tower, #30-01, Singapore 068912, (“Ascott”) zet zich in om uw Persoonsgegevens te beschermen. Gelieve het volgende beleid te lezen om te begrijpen hoe Persoonsgegevens die u ons bezorgt door ons behandeld zullen worden.

U stemt ermee in dat Ascott Limited en haar verbonden vennootschappen (samen naar verwezen als “Ascott”, “ons”, “we” of “onze”) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, bewaart, verwerkt, vrijgeeft en deelt onder elkaar als databeheerders, en deze Persoonsgegevens vrijgeeft aan de goedgekeurde dienstenleveranciers van Ascott en de relevante derde partijen, ofwel als databeheerders en dataverwerkers, zoals gepast op de manier bepaald in dit Privacybeleid (het “Beleid”). Door toegang en gebruik van deze Site, en in overeenstemming met uw wettelijke rechten, aanvaardt u (de “Gebruiker” of “u”) deze algemene voorwaarden zonder beperking of kwalificatie.

Uw instemming met deze Beleidssupplementen overstijgt of vervangt geen andere goedkeuringen die u voordien aan Ascott hebt bezorgd, en het heeft geen invloed op rechten die Ascott volgens de wet zou kunnen hebben in verband met de verzameling, het gebruik of de vrijgave van uw Persoonsgegevens.

Voor alle duidelijkheid, dit Beleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden die uw relatie met ons beheren (“Algemene Voorwaarden”) en moet gelezen worden samen met deze Algemene Voorwaarden.

1. Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

1.1 We ontvangen en bewaren informatie over u die u ons bezorgt, of die we verzamelen van onze website wanneer u een reservering maakt, formulieren of vragen naar ons verzendt of via andere vormen van interactie. Dit omvat informatie, die al dan niet waar is, over een individu dat geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is (a) met die gegevens; of (b) met die gegevens in combinatie met andere informatie waartoe we toegang hebben of waarschijnlijk zullen hebben, inclusief gegevens in onze documentatie zoals regelmatig bijgewerkt (“Persoonsgegevens”). Voorbeelden van persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen: persoonsgegevens over uzelf zoals uw naam, paspoort/identificatiegegevens, postadres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer en kredietkaartgegevens. Er kan u ook om meer informatie gevraagd worden, ook een foto-identificatie van uzelf en uw familieleden, of de data van uw aankomst en vertrek. Om u een betere dienstverlening te kunnen geven, kunnen we ook uw voorkeuren verzamelen, bv. kamer voor rokers of niet-rokers, de voorkeurslocatie van uw appartement (hogere of lagere verdieping, enz.), soort bed, favoriete krant, enz. De Persoonsgegevens die we van u verzamelen, zullen bewaard worden in elektronische en/of gedrukte bestanden.

1.2 U hebt altijd de keuze om de gevraagde Persoonsgegevens niet te bezorgen, of om uw goedkeuring voor het gedeeltelijke of gehele gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken (zie onderstaande punt 8), hoewel we soms wettelijk gezien de toestemming hebben of verplicht zijn om uw persoonsgegevens verder te verwerken in bepaalde omstandigheden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zelfs indien u uw toestemming intrekt. Maar afhankelijk van de aard van uw verzoek en de betreffende Persoonsgegevens (bijvoorbeeld, als u ons niet de verplichte informatie geeft), zou het kunnen dat we niet in staat zijn om uw reservering, registratie of verzoek te behandelen, of om u de gevraagde producten of diensten te blijven leveren of om een geschikte contractuele relatie te bieden.

2. Hoe verzamelen we Persoonsgegevens?

2.1 Algemeen verzamelen we Persoonsgegevens op de volgende manieren:

(a) wanneer u een reservering maakt (indien die online gemaakt is, wordt ze uitgevoerd door te klikken op de knop “aanvaarden”) of formulieren verzendt in verband met bepaalde Producten en Diensten (hieronder gedefinieerd);

(b) wanneer u een reservering maakt via ons wereldwijde reserveringsteam via de telefoon of via een interactie met ons personeel, bijvoorbeeld via telefoongesprekken, brieven, face-to-face ontmoetingen, online formulieren, reserveringschats, sociale media platforms en e-mails;

(c) wanneer u sommige van onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld websites en apps, waaronder het creëren van bepaalde Ascott Online Advantage accounts met ons;

(d) wanneer u verzoekt dat we contact met u opnemen, wanneer u zich inschrijft als een Ascott Online Advantage-lid, wordt opgenomen in een e-mail of andere mailinglist;

(e) wanneer u antwoordt op onze promoties (die u worden aangeboden in overeenstemming met uw voorafgaande instemming en met de toepasselijke wetten), initiatieven of enig verzoek voor aanvullende Persoonsgegevens;

(f) wanneer u gecontacteerd wordt door (in overeenstemming met de goedkeuring geboden door u en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetten), en antwoordt op onze marketingvertegenwoordigers;

(g) als we referenties of reserveringen ontvangen van onze zakelijke partners, online-reisagenten en derde partijen, bijvoorbeeld indien je door hen bent doorverwezen;

(h) indien we informatie zoeken van derde partijen over u in verband met de Producten en Diensten die u heeft aangevraagd; en

(i) wanneer u uw Persoonsgegevens naar ons verzendt voor andere redenen.

2.2 Wanneer u op onze website surft, doet u dat meestal anoniem, maar gelieve het onderstaande gedeelte over cookies te bekijken.

2.3 Indien u ons Persoonsgegevens levert in verband met een derde partij (bv. informatie over uw echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders en/of werknemers), door dergelijke informatie aan ons te verzenden, (door uzelf of rechtstreeks door de derde partij en ongeacht of dit gebeurde op dezelfde dag als uw registratiedatum of anderszins), verklaart u dat u de goedkeuring van de derde partij gekregen heeft om ons hun Persoonsgegevens te verzenden voor de respectievelijke doelen bepaald in dit Beleid. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dergelijke derde partijen naar behoren op de hoogte gebracht zijn van de voorwaarden waaronder hun gegevens verwerkt kunnen worden in overeenstemming met dit Privacybeleid en dat u de toestemming heeft om deze informatie aan Ascott te bezorgen.

2.4 U moet ervoor zorgen dat alle Persoonsgegevens die aan ons verzonden zijn volledig, nauwkeurig, waar en correct zijn. Indien uw Persoonsgegevens onnauwkeurig worden vanwege wijzigingen, is het uw verantwoordelijkheid om uw informatie bij Ascott bij te werken. Indien u dat niet doet, zou het kunnen dat we u de Producten en Diensten die u aanvroeg niet kunnen verschaffen.

3. Wat zijn de doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren, dupliceren, doorgeven, vrijgeven of verwerken?

3.1 De belangrijkste doelstelling van Ascott bij het verzamelen, gebruiken, bewaren, dupliceren, doorgeven, vrijgeven en verwerken van uw Persoonsgegevens is het leveren van onze Producten en Diensten (voor details, zie punt 3.5), waardoor Ascott de mogelijkheid heeft om de dienstenniveaus te verbeteren, de klantenrelatie te behouden, te antwoorden op uw feedback, vragen, verzoeken en om klachten op te lossen, voor klantenonderzoek en voor andere verbonden doelen. Voor zover Ascott gebruiks-/verkeersgegevens van websites bewaart en gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen ter verbetering van diensten en voor marketingdoeleinden, zal dit gebeuren met een pseudoniem en Ascott zal dergelijke gegevens niet verder koppelen aan andere gegevens. Gebruikers kunnen bezwaar indienen tegen het opmaken van dergelijke gebruiksprofielen (zie paragraaf 8.)

3.2 We kunnen uw Persoonsgegevens ook verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven of vrijgeven voor het beheer van de administratieve of zakelijke transacties van Ascott en voor het naleven van het interne beleid en procedures, inclusief het leiden van audits, het voorkomen, opsporen en onderzoeken van misdrijven en het analyseren en beheren van commerciële risico's en het uitvoeren van onderzoeken in verband met geschillen, facturatie of fraude en andere verbonden doelstellingen.

3.3 We kunnen uw Persoonsgegevens ook verzamelen, gebruiken, dupliceren om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften, wetten, regelgevingen, gebruikscodes of richtlijnen uitgegeven door juridische of regelgevende entiteiten die bindend zijn voor Ascott, om fusies, aankopen of de verkoop van activa te vergemakkelijken en om onze contractuele en juridische rechten en plichten en andere verbonden doelstellingen te waarborgen en na te leven.

3.4 We kunnen ook telefoongesprekken en klantgerichte interacties controleren of opnemen voor kwaliteitsredenen, werknemersopleiding en prestatiebeoordeling, identiteitscontroledoeleinden, feedback, om een antwoord te bieden op vragen en verzoeken en om klachten op te lossen en voor andere verbonden doelen. We zullen u op de hoogte brengen over de opname wanneer u ons belt, en we zullen u de kans geven om aan te geven dat u niet wil dat de conversatie wordt opgenomen.

3.5 Bovendien:

(a) Als u een persoon bent die gebruik maakt van de producten of diensten van Ascott, of een werknemer of een organisatie bent die klant is van Ascott (voor producten en diensten in verband met, zonder beperking, onze serviced apartments (“Producten en Diensten”), kan Ascott uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven en vrijgeven om u de Producten en Diensten die u vroeg te verschaffen, om de dagelijkse uitvoering van de Producten en Diensten te vergemakkelijken (inclusief maar niet beperkt tot de facturatie, klantendienst en klantencontrole), om lidmaatschapsdiensten aan u aan te bieden wanneer u zich inschrijft als een Ascott Online Advantage-lid, voor nalevings- of herbetalingsverplichtingen, voor krediet- en intern risicobeheer. We kunnen ook uw gebruik van onze Producten en Diensten analyseren om ons te helpen om de aan u aangeboden Producten en Diensten, en de doelen die hier redelijkerwijs mee verbonden zijn, te verbeteren, controleren, ontwikkelen en doeltreffend beheren.

(b) Als u een werknemer, functionaris of eigenaar van een externe dienstenleverancier of door Ascott geoutsourcete of geprospecteerde verkoper bent, kunnen we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven of vrijgeven voor het beheer van de indiening van voorstellen of de levering van goederen en diensten, de verwerking en betaling van verkoopfacturen en doelen die redelijkerwijs verbonden zijn met het voorgaande.

(c) Indien u een sollicitatie aan ons verstuurt als kandidaat voor een tewerkstelling, en bij het versturen uitdrukkelijk hebt ingestemd dat we uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven of vrijgeven voor het uitvoeren van interviews en om te oordelen of u geschikt bent voor de gesolliciteerde functie, voor het verwerken van uw sollicitatie dat ook pre-aanwervingscontroles en achtergrondscreening omvat, het aanbieden of verkrijgen van werknemersreferenties, het verwerken van personeelsreferenties en andere doelen in verband met het bovenstaande; 

3.6 Net zoals in de meeste bedrijven is marketing ook voor ons belangrijk voor zakelijk succes. Daarom kunnen we u regelmatig marketing- en promotiemateriaal sturen in verband met Producten en Diensten (inclusief maar niet beperkt tot onze e-nieuwsbrief) of producten en diensten van onze marketingpartners die volgens ons voor u interessant kunnen zijn, behoudens uw goedkeuring, ongeacht of u een bestaande klant of prospect bent. We kunnen ook uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven en vrijgeven voor de volgende “Aanvullende Doelen van Ascott”:

(i) het uitvoeren van marktonderzoek en enquêtes om ons te helpen begrijpen en bepalen wat de locatie, voorkeuren en demografische gegevens van de klant zijn, om speciale offertes en marketingprogramma's in verband met Producten en Diensten van Ascott te ontwikkelen;

(ii) lead generatie en management voor de marketing van de Producten en Diensten van Ascott;

(iii) leveren en/of marketen of aanbieden van andere Producten en Diensten en voordelen aan u, inclusief promoties, getrouwheids- en beloningsprogramma's van Ascott;

(iv) het beheren van wedstrijden, competities en marketingcampagnes of het organiseren van promotie-evenementen en projecten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen; en

(v) doeleinden die redelijkerwijs verbonden zijn met het voorgaande,

in elk geval beschreven in deze paragraaf 3.6, zullen we u alleen marketing en promotiemateriaal sturen indien dergelijke praktijk in overeenstemming is met de toepasselijke wetten, en, indien vereist krachtens de toepasselijke wetten, met uw voorafgaande uitdrukkelijke instemming.

3.7 Indien u promotie-informatie van ons ontvangt of uw Persoonsgegevens voor de Bijkomende Doelstellingen van Ascott anderszins gebruikt worden, en u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, of u niet langer wenst dat uw Persoonsgegevens gebruikt of vrijgegeven worden voor deze Aanvullende Doelen van Ascott, lees dan onderstaande paragraaf 8 voor meer informatie.

3.8 Als u ons uw telefoonnummer(s) hebt gegeven en uw goedkeuring heeft gegeven om marketing- of promotie-informatie te ontvangen via uw telefoonnummer(s), dan kan Ascott af en toe contact met u opnemen, door gebruik te maken van dit/deze telefoonnummer(s), (inclusief via voice calls, berichten, fax of andere manieren) met informatie over onze Producten en Diensten.

3.9 In verband met specifieke Producten en Diensten of in uw interacties met ons, kunnen we u ook specifiek op de hoogte brengen van andere doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven of vrijgeven. In dat geval zullen we, na het verkrijgen van uw goedkeuring in overeenstemming met de toepasselijke wetten, uw Persoonsgegevens ook verzamelen, gebruiken, dupliceren, doorgeven en vrijgeven voor deze aanvullende doelen, tenzij we u uitdrukkelijk anderszins hebben geïnformeerd.

4. Vrijgave van Persoonsgegevens

4.1 Ascott zal redelijke stappen nemen gebruik makend van administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonsgegevens tegen niet-toegestane toegang, wijziging, aanpassing, vervorming, beschadiging of vrijgave. Door onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, kan het noodzakelijk zijn om informatie over u te delen met en tussen onze verbonden ondernemingen en derde partij dienstenleveranciers. Een aantal van deze verbonden vennootschappen en derde partij dienstenleveranciers kunnen eventueel gevestigd zijn buiten Singapore of de Europese Economische Ruimte waar geen geschikte bescherming van persoonsgegevens of soortgelijke bescherming als in uw land is ingesteld. Maar Ascott zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens die buiten uw verblijfsland doorgegeven worden naar behoren beschermd zijn.

4.2 Behoudens de bepalingen van toepasselijke wetten, kunnen uw Persoonsgegevens worden vrijgegeven voor de doelen zoals hierboven weergegeven (indien van toepassing) aan de volgende partijen (hetzij binnen hetzij buiten het land waarin uw Persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werden), die elk onderworpen zullen zijn aan een plicht om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden (onderworpen aan toepasselijke wetten of voorschriften of bevelen uitgebracht door een rechtbank of regelgevende autoriteit of bevoegde jurisdictie):

(a) verbonden vennootschappen, filialen en derde partijen van Ascott om Producten en Diensten aan u te leveren, uw vragen en verzoeken in verband met uw factuurregelingen met ons te behandelen en om onze systemen en/of diensten te onderhouden en bewerken;

(b) bedrijven die diensten leveren in verband met verzekering en advies voor Ascott;

(c) agenten, contractanten of derde partij dienstenleveranciers die operationele diensten leveren aan Ascott, zoals koerierdiensten, telecommunicatiediensten, informatietechnologie, betaling, printing, facturatie, loonlijst, verwerking, technische diensten, opleiding, marktonderzoek, callcenter, beveiliging of andere diensten voor Ascott;

(d) verkopers of derde partij dienstenleveranciers in verband met marketingpromoties en -diensten aangeboden door Ascott, onderworpen aan en in verband met de voorgaande uitdrukkelijke toestemming van u;

(e) een (bestaande of toekomstige) investeerder, verkrijger of overnemer om de zakelijke vermogenstransacties te vergemakkelijken (die kunnen uitbreiden tot fusie, aankoop of verkoop van activa) waarbij een van onze groepsbedrijven betrokken is;

(f) inzamelings- en terughalingsagentschappen in verband met de naleving van betalingsverplichtingen voor schulden;

(g) externe banken, kredietkaartbedrijven en hun respectievelijke dienstenleveranciers voor het verwerken van betalingen door of aan u;

(h) onze professionele adviseurs zoals auditoren en advocaten;

(i) relevante overheidsinstanties, statutaire raden of autoriteiten of wettelijke nalevingsagentschappen om te voldoen aan wetten, voorschriften, richtlijnen en reguleringen opgelegd door een overheidsorgaan; en

(j) een andere partij aan wie u ons de toestemming geeft om uw Persoonsgegevens vrij te geven.

Voor alle duidelijkheid, verwijzing naar organisaties of entiteiten in dit Gedeelte betekent verwijzing naar de organisaties of entiteiten en hun vertegenwoordigers, werknemers, agenten en adviseurs.

5. Gebruik van cookies

5.1 Ons gebruik van cookies op onze website wordt beheerd door ons Cookiebeleid dat hier wordt uiteengezet. Door het gebruik van, de toegang tot en het bekijken van onze website, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit Cookiebeleid. Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden en we zullen u op de website op de hoogte brengen van dergelijke updates. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er updates zijn.

5.2 Als u niet instemt met ons gebruik van cookies zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid, moet u cookies in verband met onze website verwijderen of uitschakelen, door uw browserinstellingen aan te passen. Zie onderstaande paragraaf 5.10 voor meer informatie over hoe u cookies kunt configureren of uitschakelen in elke browser. Het zou echter kunnen dat u bepaalde delen van onze websites niet meer kunt gebruiken, en dat sommige functies en diensten niet werken zonder cookies. Het kan ook een gevolg hebben op uw gebruikerservaring op onze websites.

5.3 Wat zijn cookies: Een cookie is een klein bestand met een tekenreeks dat naar uw computer gestuurd wordt wanneer u onze websites bezoekt, voor het bijhouden van gegevens. Cookies worden opgeslagen in de bestandsdirectory van uw browser, en de volgende keer dat u de website bezoekt, zal uw browser de cookie lezen en de informatie terugkoppelen aan de website of het element dat oorspronkelijk in de cookie is vastgelegd. Afhankelijk van het soort cookie, kunnen cookies gebruikersvoorkeuren en andere informatie opslagen.

5.4 Welke cookies worden gebruikt op onze website?

De onderstaande informatie legt de cookies die we op onze website gebruiken uit en waarom we ze gebruiken:

Cookie

Naam

Doel

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze Site gebruiken. We gebruiken de informatie om verslagen te verzamelen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie op een anonieme manier, inclusief het aantal bezoekers op de site, van waar de bezoekers van de site komen en welke pagina's zij bezochten.
Klik hier voor een privacyoverzicht bij Google

Sessiecookies

 

Deze cookies worden gebruikt om de websites gemakkelijker voor gebruik voor u te maken, en om u de mogelijkheid te bieden om gemakkelijker van pagina tot pagina te surfen binnen elke website.

De cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Unieke derdepartij permanente cookies, clear gifs of beacon gifs

 

Deze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u. De informatie verzameld via deze cookies wordt gebruikt om profielen van verschillende soorten gebruikers op te maken, om onze producten en diensten beter af te stemmen op iedere profielgroep van bezoekers.

 

5.5 Waar wij cookies voor gebruiken?

(a) We gebruiken cookies om informatie op te sporen zoals het aantal gebruikers en hun gebruiksfrequentie, gebruikersprofielen en hun voorkeursites.

(b) We gebruiken cookies om websites gemakkelijker in gebruik te maken en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook gebruikt worden om uw toekomstige activiteiten en ervaring op onze websites te versnellen.

(c) Indien u met ons in contact komt via onze websites, kunnen we voor analysedoeleinden statistische informatie verzamelen waarin individuen niet geïdentificeerd kunnen worden (“Geaggregeerde Informatie”), zoals het aantal gebruikers, hun gebruiksfrequentie, het aantal paginabezoeken (of pagina-indrukken) op de websites en gebruikelijke ingangs- en uitgangspunten in en uit de websites.

(d) We gebruiken dergelijke statistische informatie om te begrijpen hoe mensen onze websites gebruiken en om ons te helpen hun structuur en inhoud te verbeteren. We kunnen u niet persoonlijk identificeren op basis van deze informatie.

(e) We kunnen cookies gebruiken die noodzakelijk zijn om onze websites te laten werken, bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze websites.

(f) We gebruiken cookies om u te volgen als u door de websites navigeert en om het gebruik van e-commercefaciliteiten mogelijk te maken.

(g) We gebruiken cookies om de website voor u te personaliseren, inclusief targeting-advertenties die voor u van bijzonder belang kunnen zijn..

5.6 Naast de bovenbeschreven cookies kunnen wij in de toekomst ook andere cookies op onze website gebruiken. Deze extra cookies zullen doorgaans worden gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Indien de aanvullende cookies worden gebruikt voor andere doeleinden, of om andere soorten gegevens te verzamelen, of om nieuwe functionaliteiten te bieden, zal dit deel over cookies dienovereenkomstig worden geactualiseerd.

5.7 Aangezien we Google Analytics op de website gebruiken, een dienst geleverd door Google Inc, dient u ook de veiligheids- en privacyprincipes van Google Analytics na te kijken, die beschikbaar zijn op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. We gebruiken Google Analytics cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken en het totaal aantal keer dat een bezoeker op onze website kwam. We gebruiken de informatie om de website en de ervaring van onze online bezoekers te verbeteren. U kunt zich op ieder ogenblik afmelden van het gebruik van Google Analytics, ofwel door de instellingen op uw browser dienovereenkomstig te wijzigen of door te klikken op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5.8 We gebruiken de cookies van externe sociale netwerkplatforms en websites om u in staat te stellen om te communiceren met deze platforms en websites om informatie over onze websites via deze weg te delen (bijvoorbeeld door middel van de “Vind ik leuk” of “Delen” knop of via commentaarvensters, enz.). De sociale netwerkplatforms in kwestie hebben toegang tot en gebruiken de informatie in deze cookies voor hun eigen doeleinden en we nodigen u uit om hun privacy- en cookiebeleid te raadplegen.

5.9 Informatie opgeslagen in cookies op de website wordt uitsluitend door Ascott gebruikt, uitgezonderd informatie bewaard door Google Analytics, die gebruikt en onderhouden wordt door Google en Ascott, voor statistische doeleinden. Onze derde partij ad-servers, indien van toepassing, kunnen de in de cookies bewaarde informatie ook gebruiken om uw website-ervaring aan te passen. We hebben geen directe controle over de inhoud van deze advertenties.

5.10 De manier waarop cookies kunnen worden beheerd, hangt af van uw browser. De volgende links geven informatie over hoe u cookies kunt configureren of uitschakelen in elke browser:

6. Opslagtermijn van uw Persoonsgegevens

6.1 We zullen uw informatie niet langer opslagen dan de tijd die uitdrukkelijk noodzakelijk is voor de doeleinden bepaald in dit Beleid, of voor onze wettelijke of zakelijke doelstellingen. In ieder geval zal dergelijke opslag niet langer duren dan vijf (5) jaar na het laatste contact tussen u en ons, tenzij u een blijvende relatie hebt met ons als een Ascott Online Advantage-lid of inschrijver van onze e-nieuwsbrieven.

7. Sites van derden

7.1 Onze website kan links naar andere websites bevatten, beheerd door derde partijen, zoals onze zakelijke partners. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van websites beheerd door derde partijen, die aan onze website gelinkt zijn. We moedigen u aan om meer te weten te komen over het privacybeleid van dergelijke derde partij websites. Zodra u onze website verlaten hebt, dient u het toepasselijke privacybeleid van de derde partij website te controleren om vast te stellen hoe ze van u verzamelde informatie zullen behandelen.

8. Uw rechten - Contact – Intrekking van de toestemming, toegang en correctie van uw persoonsgegevens

8.1 In overeenstemming met de toepasselijke wet, heeft u het recht om de Persoonsgegevens die we over u hebben en die wij bewaren te bekijken, bij te werken, recht te zetten en aan te passen. U heeft ook het recht om u, op basis van wettelijke gronden, te verzetten tegen de verwerking van uw informatie, ook tegen de verwerking van gebruikersprofielen of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien u zich zou verzetten tegen de verwerking van uw informatie op basis van wettelijke gronden, begrijpt u dat het mogelijk is dat we u geen Producten en Diensten kunnen leveren.

8.2 Indien u:

(a) vragen of feedback heeft over uw Persoonsgegevens of ons Beleid; of

(b) een van de rechten bepaald in punt 8.1 wenst uit te voeren;

gelieve als volgt contact met Ascott op te nemen:

E-mail:  ascottdpo@the-ascott.com

Bellen:   (65) 6736 9789

Schrijf naar: Data Protection Officer

168 Robinson Road, #30-01, Capital Tower, Singapore 068912

(als u schrijft, gelieve dan uw volledige naam en uw paspoort-/ identificatienummer erbij te voegen zodat we u kunnen identificeren)

(c) een Ascott Online Advantage-lid bent of hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrieven, zult u ook de optie hebben om uw profielgegevens online te corrigeren;

(d) een Ascott Online Advantage-lid bent, zult u de optie hebben om uw account online te deactiveren;

(e) uitgeschreven wenst te worden uit onze mailinglist, kunt u gebruik maken van ons uitschrijfformulier dat beschikbaar is op onze websites, namelijk www.the-ascott.com, www.citadines.comen www.somerset.com. Als u via e-mail een formeel verzoek verstuurt om u uit te schrijven uit onze mailinglist, gelieve dan “Uitschrijven” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

8.3 Gelieve op te merken dat indien uw Persoonsgegevens aan ons geleverd zijn door een derde partij (bv. een verwijzer, of uw bedrijf), u die organisatie of persoon moet contacteren om namens u dergelijke verzoeken, klachten, toegang- en correctieverzoeken te vragen aan Ascott. 

9. Telemarketingbeleid van Ascott voor Individuele Gebruikers van Singapore Telefoonnummers

9.1 Het Telemarketingbeleid van Ascott heeft alleen betrekking op individuele gebruikers van Singapore telefoonnummers en werd ontwikkeld om te voldoen aan de Do Not Call (“DNC”) voorschriften in het kader van de “Singapore’s Personal Data Protection Act 2012” (“PDPA”). Ons telemarketingbeleid voor Singapore telefoonnummers is van toepassing op Ascott en onze verbonden ondernemingen, tenzij we dit schriftelijk anderszins hebben aangegeven.

9.2 Vanaf 2 januari 2014 worden middels de DNC-voorschriften bepaalde wijzigingen aangebracht aan de manier waarop bedrijven u promotie- en marketingberichten kunnen sturen via SMS, fax, telefoon en andere manieren, gebruik makend van onze Singapore telefoonnummer(s). Dit zijn berichten die naar u verstuurd worden met de bedoeling om ofwel te adverteren, promoten ofwel om goederen of diensten, belangen in grond, zakelijke of beleggingsopportuniteiten aan te bieden, of om de levering of aanbieding van het voorgaande te adverteren of promoten.

Deze wijzigingen zullen echter over het algemeen geen invloed hebben op bedrijven die andere soorten berichten naar u sturen, gebruik makend van Singapore telefoonnummers, zoals informatie- en dienstgerelateerde berichten, berichten voor business-to-business marketing, marktenquêtes/onderzoek of die liefdadigheids- of religieuze zaken promoten, en persoonlijke berichten verstuurd door individuen.

Voor meer informatie, gelieve de website Do Not Call Registry & Youte bezoeken.

9.3 Ascott tracht te voldoen aan de DNC-voorschriften en leeft uw keuzes om promotie- en marketingberichten te ontvangen na:

  • Als u uw Singapore telefoonnummer geregistreerd hebt met het Singapore Do Not Call (DNC) register, zullen we u geen promotie- en marketingberichten versturen via SMS, fax, telefoon en andere middelen naar uw telefoonnummer.
  • Maar als u er vooraf mee hebt ingestemd dat wij dergelijke berichten versturen naar uw Singapore telefoonnummer(s), zullen we dit blijven doen totdat u deze goedkeuring intrekt.

9.4 De Data Protection Officer zal onze naleving met de DNC-voorschriften en de rest van de PDPA bekijken. Als u feedback of vragen over onze naleving van de DNC-voorschriften zou hebben of als u graag wilt beheren hoe we promotie- of marketingberichten kunnen versturen via uw Singapore telefoonnummer, gelieve dan onze databeschermingmedewerker op de hoogte te brengen via de in bovenstaande paragraaf 8 uiteengezette methodes.

10. Toepasselijk recht

10.1 Dit Privacybeleid en uw gebruik van deze website wordt beheerd in naleving van de wetten van Singapore.

11. Kennisgevingen en herziening

11.1 Ascott kan dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijwerken / veranderen om ervoor te zorgen dat dit Beleid overeenstemt met onze toekomstige ontwikkelingen, sectortrends en/of enige wijzigingen in wettelijke of regelgevende vereisten. Behoudens uw wettelijke rechten, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voormelde voorwaarden van het Beleid zoals van tijd tot tijd bijgewerkt op onze website. Gelieve regelmatig te controleren of er bijgewerkte informatie is over het behandelen van uw Persoonsgegevens. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of delen, zullen we u op de hoogte brengen door de wijzigingen op de website mee te delen.

11.2 In geval van inconsistentie tussen de Engelse versie en andere vertalingen van dit Beleid, zal de Engelse versie prevaleren.